Marknadsundersökning - Espresso House

Tack för att du tog dig tid. Tyvärr är enkäten avslutad för den här gången.